Press

 

Transport av evaporatorer

Sandinges pråm Ebba vid Brinkebergs kulle sluss.

Hösten 2023 användes vår pråm Ebba för transport av en evaporator från Göteborg till Gruvön vid Vänern. Läs mer om detta i Sjöfartstidningens artikel från den 8 november 2023 här

Återvinningspråmen tillbaka i Göteborg hösten 2020

Foto: Fredrik Wilkensson.

Den mycket uppskattade återvinningspråmen Melina gjorde hösten 2020 come back i Göteborg! Mer om detta kan du läsa här. (Foto: Fredrik Wilkensson.)

Återvinningspråmen i Göteborg hösten 2019

Hösten 2019 pågår etapp tre av forskningsprojektet DenCity där man provar olika sätt att avlasta vägnätet till förmån sjötransporter i städerna. I tredje tappen provar man att ha en mobil återvinningscentral på vår pråm Melina som vi förflyttar mellan olika delar av Göteborgs norra och södra älvstrand. Återvinningspråmen har gjort succé bland Göteborgarna som enkelt kan komma och slänga sitt grovavfall. Mer info finner du här samt i klippet nedan.

DenCity Göteborg

DenCity är ett forskningsprojekt som handlar om att utveckla Sveriges inre vattenvägar eftersom städer förtätas och det blir allt svårare att ta sig fram med gods landvägen då trafiken på vägarna ökar. Man undersöker därför möjligheten att köra gods med pråmar i städer. Vår roll i projektet är att utföra själva pråmtransporterna då vi bogserat containrar med pråm längs Göta älv och i Säveån. Under 2019 går projektet in i tredje etappen som du kan läsa mer om här.

Sjöfartstidningen, april 2017

Artikel om hur stadens inre vattenvägar i Göteborg kan användas. Läs mer här.

Lastning av vågkraftverk i Lysekil

Sommaren 2014 lastade vi vågkraftverk i Lysekil där de dessutom byggdes. Vi bogserade sedan vågkraftverken till Kungshamn där de monterades på havets botten. Mer om detta kan du läsa i tidningen Bohuslänningen här.

Provborrning i Vättern

Under 2012 deltog vi med våra pråmar Ole och Doffen i arbetet med att provborra efter järn i Vättern. Sveriges Radio P4 Jönköping gjorde ett radioinslag som du kan lyssna på här. Filmklippet nedan är från transporten av pråmarna genom Göta kanal där det var bitvis väldigt trångt att ta sig igenom. Lennart Sandinge och Bengt Sandinge drog varsin av pråmarna.

Montering av transportband åt Stora Enso vid Skoghalls bruk

I maj 2012 deltog vi i arbetet med att montera en 700 meter lång transportör vid Skoghalls bruk utanför Karlstad.

Ostindiefararen Götheborg tillbaka från Kina

I juni 2007 kom ostindiefararen Götheborg hem efter sin resa till Kina. Våra bogserbåtar Luto och Goliat bogserade Götheborg den sista biten in till kajen där hemkomsten firades med pompa och ståt. Ett par filmklipp från ankomsten finner du nedan.

Sandinges bogserbåt Goliat assisterar ostindiefararen Götheborg efter hemkomsten från Kina
Stäng