Göteborg

Bogserbåtar och pråmar i Göteborg

Vi har vår bas i Göteborg strax uppströms Marieholmsbron i Göta älv. Här ligger bland annat bogserbåtarna Hector och Goliat stationerade. Några av våra vanligaste arbetsuppgifter här är in- och utdockningar på skeppsvarven, isbrytning och isflottning på älven, liksom pråmtransporter i hamnen. Pråmar finns för entreprenadarbeten och  för olika event etc.  En särskild pråmhamn, Pålvirke 4, finns lite längre ut i älven, strax uppströms Göta älvbron, där en del mindre pråmar är stationerade mellan uppdragen, och emellanåt även externa båtar och pråmar.

Pråmkompaniet / Sandinge Bogsering & Sjötransport
c/o Broson
Exportgatan 19-21
422 46 Hisings-Backa

Pråmhamnen Pålvirke 4

Stäng