Husum

B/B Husum ligger som regel i Uddevalla, eftersom den med sin Sefflepropeller och bogpropeller har goda manöveregenskaper som kommer väl till pass vid pråmhantering i vår pråmbassäng. Den assisterar även större bogserbåtar som hämtar och lämnar pråmar. Husum gör även en del externa jobb i Uddevallatrakten, exempelvis bogsering av pontonbryggor. Den användes även under flera års tid för pråmbogsering i Uddevalla, då stora kranar lastades ut på pråmar vid en kaj i Bäveån och bogserades ut i hamnen där väntande oceanbåtar fraktade lasten vidare.

Anropssignal: SFE-2637.

Byggår: 1956, Mohögs Mekaniska Verkstad.

Längd: 13,51 m.

Bredd: 4,48 m.

Djupgående: 2 m.

Maskin: Volvo Penta TAMD 121.

Maskinstyrka: 300 hkr.

Propeller: Reversibel Sefflepropeller.

Övrigt: GPS, VHF, radar och slutet kylsystem.

Stäng