Tråget

Bogserbåten Tråget är stationerad vid vår depå i Skoghall där den används för bogsering av våra mindre pråmar.  Tråget är av modellen traktorbåt och byggdes ursprungligen för att mata fram timmer vid flottningen i Österdalälven. Den är en av endast två bevarade traktorbåtar som fortfarande har sin timmergaffel kvar.

Byggår: 1964, Lidwall & Söner.

Längd: 5,30 m.

Bredd: 2,60 m.

Djupgående: 1 m.

Maskin: BM 1113.

Maskinstyrka: 42 hk.

Stäng