Almar

Pråmarna Almar och Ebbe är väl lämpade som arbetspråmar vid exempelvis broreparationer m.m. Denna pråm är stationerad i Skoghall utanför Karlstad tillsammans med pråmarna Ebbe, Löved, Vidön och Råda.

GA-Plan

Längd: 15,95 m.

Bredd: 4,10 m.

Mallat djup: 1,72 m.

Stäng