Doffen

Doffen används för transporter på bland annat Göta Kanal, eftersom den har har maxbredd för att kunna passera slussarna. Den kan därför användas även vid entreprenadarbeten i Vättern bland annat. Doffen används dessutom som distanskloss/mellanlägg vid lastning av fartyg.

GA-Plan

Loading Scale

Anropssignal: SLBT.

Längd: 24 m.

Bredd: 7 m.

Mallat djup: 2,80 m.

Byggår: 1977.

Dödvikt: 175 ton.

Stäng